Tag Archives: machine vision robot

Đặc trưng tiêu biểu machine vision sensor

Machine vision sensor hay còn gọi là cảm biến thị giác máy có chức năng phân tích hình ảnh để thực hiện kiểm tra ngoại hình, kiểm tra ký tự, định vị và kiểm tra lỗi. Nó có khả năng xác định chính xác với độ tin cậy cao, đáp ứng nhanh, sử dụng các […]

2 thông số quan trọng machine vision systems

Machine vision systems hay còn gọi là hệ thống thị giác máy đang được sử dụng nhiều trong quy trình công nghiệp, sử dụng một cảm biến trong rô bốt để xem và nhận dạng một vật thể với sự hỗ trợ của máy tính và được liên kết với khả năng nhìn của máy […]