Tag Archives: machine vision hikvision

Đặc trưng tiêu biểu machine vision sensor

Machine vision sensor hay còn gọi là cảm biến thị giác máy có chức năng phân tích hình ảnh để thực hiện kiểm tra ngoại hình, kiểm tra ký tự, định vị và kiểm tra lỗi. Nó có khả năng xác định chính xác với độ tin cậy cao, đáp ứng nhanh, sử dụng các […]