Tag Archives: LV510305 Schneider

Ứng dụng MCCB LV510305 Schneider

MCCB LV510305 Schneider là aptomat chuyên đóng cắt trong hệ thống điện, tòa nhà, chung cư, khách sạn.  Tích hợp trip unit dạng từ nhiệt (TMD) và có thể điều chỉnh từ 07 – 1. Cùng tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm MCCB LV510305 Schneider :  Thông số chi tiết về MCCB LV510305 […]