Tag Archives: LRD Series

Ứng dụng thực tế rơ le nhiệt LRD Series Schneider

Rơ le nhiệt LRD Series Schneider có thể kết hợp với bộ tiếp điểm TeSys D để giúp tạo thành bộ khởi động cực kỳ được tối ưu hóa, tích hợp đặt lại thủ công một cách tự động và có thể reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP. LRD Relay có điện áp […]