Tag Archives: Khởi động từ MC LS

8 ưu điểm khởi động từ MC LS

Contactor LS MC Series là dòng khởi động từ LS có phương pháp thiết lập đơn giản, kích thước nhỏ gọn, cấu thành từ các nguyên vật liệu bền vững, có 3 cực hoặc 4 cực, có thể lắp tiếp điểm ở nhiều vị trí khác nhau. Với nhiều ưu điểm vượt trội khởi động […]