Tag Archives: hmi inovance

Địa chỉ bán màn hình hmi inovance uy tín

Màn hình hmi inovance có các ngôn ngữ được hỗ trợ trên HMI bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, Thái v.v., bộ nhớ người dùng 128 MB Flash & 128 MB DDR3 SDRAM, hỗ trợ Ethernet (MODBUS-TCP), RS485 / RS422 / RS232 (MODBUS-RTU), 12 mật khẩu, 12 người dùng, 6 cấp quyền. inovance […]