Tag Archives: cảm biến tiệm cận E2EQ

Sử dụng cảm biến tiệm cận E2EQ Series Omron trong ngành nào?

Cảm biến tiệm cận E2EQ Series Omron có vật phát hiện kim loại màu, nguồn cấp 12-24VDC (10-30VDC), khoảng cách phát hiện 3-10mm, độ trễ 10-15% khoảng cách phát hiện, cung cấp điện bảo vệ phân cực ngược, bảo vệ phân cực ngược đầu ra, ức chế đột biến và bảo vệ ngắn mạch đầu […]