Tag Archives: cảm biến tiệm cận E2B Series Omron

Ưu điểm cảm biến tiệm cận E2B Series Omron

E2B Series Omron là dòng cảm biến tiệm cận được sử dụng để phát hiện kim loại có từ tính, các ứng dụng có nhiệt độ cao hoặc thấp, các ứng dụng di chuyển. cảm biến tiệm cận e2b series có nguồn cấp 10-30VDC ± 10%, khoảng cách phát hiện 1,5 ~ 30mm, độ trễ […]