Tag Archives: cảm biến nhiệt độ TBS

8 lý do nên sử dụng cảm biến nhiệt độ TBS Sensys

 TBS Sensys là cảm biến nhiệt độ có cấp chính xác cao ±1%FS ± 1 chữ số, màn hình hiển thị đèn nền LCD ±3000, dải đo -50~0, -50~50, 0~50, 100, 200, 300, 400℃, loại cảm biến nhiệt: RTD (PT100Ω), nhiệt độ môi trường xung quanh: -10~ 50℃. Cảm biến nhiệt độ sensys model TBS […]