Tag Archives: C16H6TM160

Chức năng chính của bộ ngắt mạch tự động C16H6TM160 Schneider

Bộ ngắt mạch tự động C16H6TM160 Schneider được thiết kế 4 pha, cột được bảo vệ 3D,  điện áp hoạt động định mức 690V AC 50/60 Hz, điện áp cách điện định mức 800V AC 50/60 Hz, điện áp chịu xung định mức 8 kV và dòng cắt 70 kA Icu at 380/415 V AC […]