Tag Archives: biến tần LS giá ưu đãi

Tổng quan về lỗi OC2 biến tần LS

Biến tần LS có hiệu suất chuyển đổi nguồn của các bộ biến tần cao vì sử dụng bộ linh kiện bán dẫn được sản xuất theo công nghệ hiện đại. Nhờ đó năng lượng tiêu thụ đạt xấp xỉ bằng năng lượng yêu cầu của hệ thống. Lỗi OC2 biến tần LS là lỗi […]