Tag Archives: Acti 9 Schneider iC60N

Ứng dụng Acti 9 Schneider iC60N trong ngành nào?

Thiết bị đóng cắt Acti 9 Schneider iC60N có cấu tạo đơn giản kết cấu chắc chắn bền vững, số cực 1P – 2P – 3P – 4P, dòng cắt ngắn mạch 6kA, điện áp thử nghiệm xung Uimp 6kV, đường cong đặc trưng loại C, khả năng đóng cắt nhạy bén và chính xác. […]