Tag Archives: Cảm biến tiệm cận E2E2 Series Omron

Chức năng cảm biến tiệm cận E2E2 Series Omron

Cảm biến tiệm cận E2E2 Series Omron có thiết kế gọn nhẹ, Vvt phát hiện kim loại có từ tính, đường kính M12, M18, M30, độ trễ 10-15%,  khoảng cách phát hiệnnguồn cấp 12-24VDC (10-30VDC) khoảng cách phát hiện 2-18mm. e2e2 series omron có độ trễ 10-15% khoảng cách phát hiện, vật phát hiện chuẩn […]