Tag Archives: bộ đếm H7HP Series Omron

Ưu điểm bộ đếm H7HP Series Omron

Bộ đếm H7HP Series Omron có thông số thời gian 0,1 đến 99999,9 h / 1 s đến 99 h 59 phút 59 giây, vật liệu chống điện 100 phút (ở 500 VDC), độ bền điện môi 2.000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút, nguồn cấp 100 đến 240 VAC (50/60 Hz), 12 đến 24 […]