Tag Archives: Biến dòng thứ tự không ZCT60S Mikro

Đặc điểm của biến dòng thứ tự không ZCT60S Mikro 

Biến dòng thứ tự không ZCT60S Mikro là bộ biến dòng được dùng để đo lường các đường dây trung tín, tạo ra bằng cách sử dụng nguyên lý của máy biến dòng là máy biến dòng đo lường. Được ứng dụng phổ biến trong các hệ thống điện dân dụng, vận hành hệ thống […]