Tag Archives: khởi động từ Mitsubishi S-T

6 ưu điểm khởi động từ Mitsubishi S-T Series

Dòng sản phẩm khởi động từ Mitsubishi S-T Series có thiết kế 3 cực, điện áp cuộn hút định mức và dòng định mức đa dạng, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu (tiêu chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn phê duyệt). Thiết bị có cấu tạo đơn giản được chế tạo từ các nguyên vật […]