Tag Archives: bộ đếm H7EC Series Omron

9 lý do nên sử dụng bộ đếm H7EC Series Omron

Bộ đếm H7EC Series Omron có trở kháng ngắn mạch (ON ) tối đa 10 kΩ, điện áp dư tối đa 0,5 V. (Hiệu suất thực tế 1.0 V), trở kháng mạch mở 750 kΩ phút, thiết lập lại bên ngoài 20 ms, phương pháp hiển thị LCD truyền 7 đoạn. h7ec series có tính […]