Tag Archives: bộ đặt thời gian H3DS Series

Ưu điểm vượt trội bộ đặt thời gian H3DS Series Omron

Bộ đặt thời gian H3DS Series Omron  có điện áp AC / DC rộng (24 – 230 VAC / 24 – 48 VDC), loại đầu vào PNP, chức năng đầu vào Start, kiểu đầu ra relay, cấu hình đầu ra SPDT, thời gian đầu vào tín hiệu 50 phút,  dải thời gian trải rộng từ […]