Tag Archives: bộ đặt thời gian H3BH Series Omron

Sử dụng bộ đặt thời gian H3BH Series Omron trong ngành nào?

Bộ đặt thời gian H3BH Series Omron tích hợp khả năng TẮT nguồn dài – thời gian trễ; S-series: tối đa 12 giây, M-series: tối đa 12 phút, cài đặt vòng để bật nhất quán cài đặt và để giới hạn phạm vi cài đặt, tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng: UL, CSA, […]