Tag Archives: bộ đặt thời gian H3BG Series Omron

Địa chỉ bán bộ đặt thời gian H3BG Series Omron uy tín

Bộ đặt thời gian H3BG Series Omron khởi động sao (lên tới 120 giây), dải thời gian chuyển tiếp sao tam giác chưa tới 1 giây, vòng điều chỉnh thời gian được mua rời thuận tiện cho việc cài đặt và giới hạn dải cài đặt, có nguồn cấp 110 VAC, 220 VAC 50/60 Hz, […]