Tag Archives: H3BH Series Omron

Sử dụng bộ đặt thời gian H3BH Series Omron trong ngành nào?

Bộ đặt thời gian H3BH Series Omron tích hợp khả năng TẮT nguồn dài – thời gian trễ; S-series: tối đa 12 giây, M-series: tối đa 12 phút, cài đặt vòng để bật nhất quán cài đặt và để giới hạn phạm vi cài đặt, tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng: UL, CSA, […]