Tag Archives: E6C2 Omron

Ưu điểm vượt trội của Encoder E6C2 Series Omron

E6C2 Series Omron là bộ mã hóa vòng quay có độ phân giải 10 – 2.000ppr, cung cấp điện bảo vệ phân cực ngược, bảo vệ ngắn mạch,chênh lệch pha giữa các đầu ra 90 ° ± 45 ° , vật liệu chống điện 100MΩ (ở 500 VDC) giữa các bộ phận và vỏ thiết […]