Tag Archives: bộ đặt thời gian H3DT

Sử dụng bộ đặt thời gian H3DT Series Omron trong ngành nào?

Bộ đặt thời gian H3DT Series Omron giúp tiết kiệm không gian và giảm công việc trong bảng điều khiển, giảm mức tiêu thụ năng lượng (năng lượng hoạt động) tới 60% giúp giảm sinh nhiệt trong bảng điều khiển, được chứng nhận cho các tiêu chuẩn LR / DNV GL. H3DT Series Omron có […]